SPONSORER


Der er også plads til din reklame
ifnordthy@hotmail.dk

 

 
HÅNDBOLD
HÅNDBOLD
FODBOLD
FODBOLD
Kære træner, leder, frivillig og/eller spiller

 

GENÅBNING EFTER CORONA-KRISE 2020
– nye retningslinjer pr. 14. maj 2020

 
DBU er kommet med nye retningslinjer onsdag aften d. 13. maj på baggrund af Kulturministeriet og DIFs nye offentliggjort retningslinjer for udendørs idræt- og foreningsliv. De nye retningslinjer åbner glædeligt  lidt mere op for den forbold vi kender, så derfor kommer denne opdatering af retningslinjerne der blev sendt ud i går.  
Med de nye retningslinjer betyder det, at afstanden på to meter mellem landets fodboldspillere ikke længere er nødvendig under selve træningen.
Derudover frarådes det ikke længere at heade og bruge hænderne ved indkast, men anbefales nu at begrænse brugen. Alt sammen under forudsætning af, at alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det er også fortsat meget vigtigt, at forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer overholdes under fodboldtræningen
 
 
Det er nu igen ved at være tid til at spille fodbold i I. F. Nordthy. Vi åbner derfor op for træning mandag d. 18. maj 2020.
 
I bedes alle være med til at tage ansvar for at følge kommende baneplan samt nedenstående regler og retningslinjer og sikre, at alle trænere, frivillige, spillere og forældre kender til samme. Læs derfor venligst hele beskeden med grundighed og videregiv regler samt retningslinjer.
 
Regler og retningslinjer er udarbejdet af både de danske myndigheder, DBU og I. F. Nordthy. De skal sikre, at opstarten sker på en ansvarlig måde, hvor fodboldaktiviteter skaber trivsel og glæde men ikke bidrager til spredning af smitte. Derfor vil fodbold for nuværende heller ikke være en sport med kropskontakt, men en sport UDEN kropskontakt.
 
DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.
 
DBU og I. F. Nordthy vil fortsat følge myndighedernes anbefalinger, når vi gør klar til åbning for at spille fodbold uden kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smittespredning. Vi vil først åbne for at spillekamprelateret fodbold med kropskontakt, når sundhedsmyndighederne giver grønt lys.
 
DBUs nye retningslinjer udgør en samlet Protokol for Opstart og Træning i Danske Fodboldklubber – ’Fodboldens Corona-regler’-og tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de netop offentliggjorte retningslinjer for udendørsidræt fra Danmarks Idrætsforbund med input fra andre forbund samt foreninger.
 
Fra I. F. Nordthys side følger vi løbende med i myndighederne og DBUs anbefalinger og retningslinjer. Det betyder, at nedenstående regler og retningslinjer kan ændres med kort varsel.
 
Følgende regler og retningslinjer gælder i I. F. Nordthy:

 

FØR TRÆNING

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges è hvis tvivl, se www.sst.dk
 • Man møder ikke til træning, hvis man har symptomer på Covid19 – sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres tildelte bane.
 • Fodboldudvalget klargør og fordeler bolde, kegler og sprit til hvert hold, som efterfølgende er at finde i boldrummet. Det tildelte sæt bolde, kegler og sprit må kun bruges af den enkelte gruppe – kun én bold per spiller. Træner er den eneste, der må røre kegler og boldcontainer/net.
 • Det er ikke tilladt at bruge overtrækstrøjer.
 • Der må max trænes i grupper af 10 personer inkl. én voksen, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre
 • Alle trænere, frivillige og spillere skal vaske hænder inden de tager til træning – altså hjemmefra.
 • Der er ikke mulighed for, at forældre afleverer deres barn på banerne. Dette skal ske på parkeringspladsen è her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.
 • Der er ikke adgang til toiletter è gå derfor på toilettet hjemmefra.
 

UNDER TRÆNING

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Under træning er det kun træner, der må flytte kegler og mål.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.
 • Der er ikke adgang til toiletter è gå derfor på toilet hjemmefra.
 
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.


 

EFTER TRÆNING

 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Banen skal forlades alene og ikke i grupper.
 • Træneren spritter kegler og bolde af efter træning.
 • Hvis en spiller eller en træner får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, så skal fodboldudvalget og træner orienteres om dette.
 • Der er ikke mulighed for, at forældre henter deres barn på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen è her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.
 • Der er ikke adgang til toiletter è gå derfor på toilet hjemmefra.


VED SYGDOM


Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”.

 

Retningslinjer og baneoversigt 

 
Træningsanlægget i Østerild er inddelt i 10 baner (se oversigt) og træningsanlægget i Sennels er inddelt i 3 baner (se oversigt). På hver bane må der ikke være flere end 10 personer forsamlet i forbindelse med træningen.


Træningsanlægget i Østerild

 Retningslinjer og baneoversigt 

 
Træningsanlægget i Sennels er inddelt i 3 baner (se oversigt). På hver bane må der ikke være flere end 10 personer forsamlet i forbindelse med træningen.


Træningsanlægget i Sennels.
IF Nordthy | Brusgårdvej 5 | 7700 Thisted | Tlf.: 23387720 | CVR-NR 23 82 73 28 | www.ifnordthy.dk