SPONSORER


Der er også plads til din reklame
ifnordthy@hotmail.dk

 

 
HÅNDBOLD
HÅNDBOLD
FODBOLD
FODBOLD

Kære træner, leder, frivillig og/eller spiller samt forælder

OPDATERING AF CORONA FORHOLDSREGLER PR. 8. JUNI.

Der kan nu åbnes endnu mere op for fodbolden. Nedenstående retningslinjer følger DBUs protokol pr. 8. juni 2020.

Alle bedes fortsat være med til at tage ansvar for at følge nedenstående anbefalinger og retningslinjer og sikre, at alle trænere, frivillige, spillere og forældre kender til samme. Læs derfor venligst hele beskeden med grundighed og vide- regiv regler samt retningslinjer.

Regler og retningslinjer er udarbejdet af både de danske myndigheder, DBU og I. F. Nordthy. De skal sikre, at træ- ning og kamp sker på en ansvarlig måde, hvor fodboldaktiviteter skaber trivsel og glæde men ikke bidrager til spred- ning af smitte.

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.

Fra I. F. Nordthys side følger vi løbende med i myndighederne og DBUs anbefalinger og retningslinjer. Det betyder, at nedenstående anbefalinger og retningslinjer kan ændres med kort varsel.

Følgende anbefalinger og retningslinjer gælder i I. F. Nordthy:

FØR TRÆNING

 •   Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges hvis tvivl, se www.sst.dk

 •   Man møder ikke til træning, hvis man har symptomer på Covid19 sygdommen eller bor sammen med eller

      har været i kontakt med en person, som er testet positiv.

 •   Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres tildelte bane.

 •   Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage det tildelte udstyr (bolde og kegler) ud.

 •   Det er ikke tilladt at bruge overtrækstrøjer.

 •   Der må trænes i grupper af max 50 personer inkl. træner/voksen.

 •   Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

 •   Alle trænere, frivillige og spillere skal vaske hænder inden de tager til træning altså hjemmefra, da vi ikke

      kan garantere adgang til omklædning på træningsaftener.

 •   Der er ikke mulighed for, at forældre afleverer deres barn på banerne. Dette skal ske på parkeringspladsen

      her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.

 •   Der kan ikke garanteres adgang til toiletter på træningsaftener gå derfor på toilettet hjemmefra.

  UNDER TRÆNING

 •   Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.

 •   Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.

 •   Under træning er det kun træner, der må flytte kegler og mål.

 •   Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der

      skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

 •   Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.

 •   Der er ikke mulighed for, at forældre kan observere deres barns træning på banerne.

 •   Der kan ikke garanteres adgang til toiletter på træningsaftener gå derfor på toilettet hjemmefra.

EFTER TRÆNING

 •   Alle forlader træningen lige efter den er slut. Banen skal forlades alene og ikke i grupper.

 •   Træneren spritter kegler og bolde af efter træning.

 •   Hvis en spiller eller en træner får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, så skal fodboldudval-

      get og træner orienteres om dette.

 •   Der er ikke mulighed for, at forældre henter deres barn på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen

      her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.

 •   Der kan ikke garanteres adgang til toiletter på træningsaftener gå derfor på toilettet hjemmefra.

  AFVIKLING AF TURNERINGSKAMPE OG STÆVNER

 •   Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges ovenstående protokol med undtagelse af passus om hovedstød og         indkast.

 •   Opvarmning for udskiftere kan foregå i umiddelbar tilknytning til egen gruppe/udskiftningsside.

 •   Der må maksimalt befinde sig 50 personer spillere, trænere og dommere på banen inkl. udskiftningsside.

 •   Tilskuere er ikke tilladt langs banen eller på fodboldanlægget.

 •   Der må ikke indtræde nye hold på bane/området, før alle har forladt dette.

 •   Eventuel opvarmning før kamp skal foregå i på kampbane eller i nær tilknytning der til.

 •   Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.

 •   Dommer opvarmer på kampbanen eller i nær tilknytning til kampbane.

  Har du spørgsmål eller er du i tvivl omkring ovenstående kan en af nedenstående kontaktes:

  FODBOLDUDVALGET:

  Jens Kjærsgaard mobil: 2287 0064
  Susanne Svanborg
  mobil: 2237 7925
  Henrik Ubbesen
  mobil: 2124 7038 (redskabsansvarlig) Pia Lynge mobil: 2620 7383

  KONTAKTPERSONER BESTYRELSEN:

  Formand: Nikolai Møller mobil: 2338 7720

  Mange sportslige hilsener

  I. F. Nordthys bestyrelse og fodboldudvalg

IF Nordthy | Brusgårdvej 5 | 7700 Thisted | Tlf.: 23387720 | CVR-NR 23 82 73 28 | www.ifnordthy.dk